วีดีโอ

พรีเซนต์แต่งงาน - 7 นาที

ไฮไลท์งานเช้า - 3 นาที

ไฮไลท์งานเย็น - 4 นาที

วีดีโองานทั้งเช้าและเย็น - 37 นาที